zólj -a  dvokrilec, katerega ličinke lahko povzročajo miazo pri človeku 

Razložene stalne zveze:
goveji ~ dvokrilec, katerega ličinke se zajedajo v govedo in tudi v človeka in povzročijo podkožno in črevesno miazo sin. Hypoderma bovis;
konjski ~ dvokrilec, katerega ličinke se zajedajo v konja in tudi v človeka in povzročijo podkožno in črevesno miazo sin. Gastrophilus intestinalis;
ovčji ~ dvokrilec, katerega ličinke se zajedajo v ovce in tudi v človeka in povzročijo podkožno in črevesno miazo sin. Oestrus ovis Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek