žóličast -a -o  → galertast 

Proste zveze:
~i eksudat;  



Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek