vezíkel -kla  → mešiček (2) 

Razložene stalne zveze:
zunajcelični membranski ~i zunajcelični mešički, ki nastajajo z eksocitozo multivezikularnih telesc, brstenjem plazmaleme ali kot apoptotska telesca Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek