piruvát kináza ~ -e ž  encim, ki katalizira zadnjo reakcijo glikolize, pri kateri se fosforilna skupina prenese od fosfoenolpiruvata na ADP, v reakciji pa nastaneta piruvat in ATP (reakcija je ireverzibilna, encim pa se pojavlja v štirih izoencimskih oblikah)  sin. PK;  prim. deficit piruvat kinazeVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek