drogirati glagol, dvovidski 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
drogiratinedoločnik    142
drogiratnamenilnik    51
drogiraldeležnik  moški ednina 167
drogiraladeležnik  moški dvojina 24
drogiralideležnik  moški množina 104
drogiraladeležnik  ženski ednina 94
drogiralideležnik  ženski dvojina 0
drogiraledeležnik  ženski množina 3
drogiralodeležnik  srednji ednina 6
drogiralideležnik  srednji dvojina 0
drogiraladeležnik  srednji množina 0
  
drogiramsedanjik prva  ednina 78
drogirašsedanjik druga  ednina 34
drogirasedanjik tretja  ednina 407
drogiravasedanjik prva  dvojina 3
drogiratasedanjik druga  dvojina 0
drogiratasedanjik tretja  dvojina 7
drogiramosedanjik prva  množina 30
drogiratesedanjik druga  množina 16
drogirajosedanjik tretja  množina 268
  
drogirajvavelelnik prva  dvojina 0
drogirajmovelelnik prva  množina 1
drogirajvelelnik druga  ednina 5
drogirajtavelelnik druga  dvojina 1
drogirajtevelelnik druga  množina 2

drogiran (pridevnik)
drogiranje (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek