istiti glagol, dvovidski 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
istitinedoločnik    4
istitnamenilnik    1
istildeležnik  moški ednina 6
istiladeležnik  moški dvojina 0
istilideležnik  moški množina 4
istiladeležnik  ženski ednina 2
istilideležnik  ženski dvojina 0
istiledeležnik  ženski množina 0
istilodeležnik  srednji ednina 0
istilideležnik  srednji dvojina 0
istiladeležnik  srednji množina 0
  
istimsedanjik prva  ednina 1
istišsedanjik druga  ednina 0
istisedanjik tretja  ednina 64
istivasedanjik prva  dvojina 0
istitasedanjik druga  dvojina 0
istitasedanjik tretja  dvojina 0
istimosedanjik prva  množina 3
istitesedanjik druga  množina 7
istijosedanjik tretja  množina 6
  
istivavelelnik prva  dvojina 0
istimovelelnik prva  množina 0
istivelelnik druga  ednina 0
istitavelelnik druga  dvojina 0
istitevelelnik druga  množina 0

istenje (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek