rabiti glagol, nedovršni 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
rabitinedoločnik    280
rabitnamenilnik    46
rabildeležnik  moški ednina 2662
rabiladeležnik  moški dvojina 121
rabilideležnik  moški množina 3068
rabiladeležnik  ženski ednina 1547
rabilideležnik  ženski dvojina 24
rabiledeležnik  ženski množina 299
rabilodeležnik  srednji ednina 268
rabilideležnik  srednji dvojina 0
rabiladeležnik  srednji množina 25
  
rabimsedanjik prva  ednina 2687
rabišsedanjik druga  ednina 3121
rabisedanjik tretja  ednina 9135
rabivasedanjik prva  dvojina 81
rabitasedanjik druga  dvojina 0
rabitasedanjik tretja  dvojina 218
rabimosedanjik prva  množina 5279
rabitesedanjik druga  množina 774
rabijosedanjik tretja  množina 4819
  
rabivavelelnik prva  dvojina 0
rabimovelelnik prva  množina 0
rabivelelnik druga  ednina 1
rabitavelelnik druga  dvojina 0
rabitevelelnik druga  množina 209

rabljen (pridevnik)
nerabljen (pridevnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek