reagirati glagol, dvovidski 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
reagiratinedoločnik    2466
reagiratnamenilnik    38
reagiraldeležnik  moški ednina 3660
reagiraladeležnik  moški dvojina 118
reagiralideležnik  moški množina 2919
reagiraladeležnik  ženski ednina 2351
reagiralideležnik  ženski dvojina 0
reagiraledeležnik  ženski množina 332
reagiralodeležnik  srednji ednina 396
reagiralideležnik  srednji dvojina 0
reagiraladeležnik  srednji množina 2
  
reagiramsedanjik prva  ednina 244
reagirašsedanjik druga  ednina 138
reagirasedanjik tretja  ednina 3631
reagiravasedanjik prva  dvojina 5
reagiratasedanjik druga  dvojina 3
reagiratasedanjik tretja  dvojina 152
reagiramosedanjik prva  množina 420
reagiratesedanjik druga  množina 430
reagirajosedanjik tretja  množina 2407
  
reagirajvavelelnik prva  dvojina 0
reagirajmovelelnik prva  množina 15
reagirajvelelnik druga  ednina 15
reagirajtavelelnik druga  dvojina 0
reagirajtevelelnik druga  množina 123

reagiranje (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek