prednji pridevnik, splošni

       
zapisstopnjaspolštevilosklondoločnostpogostost
 
prednjinedoločeno moški ednina imenovalnik določno4507
prednjeganedoločeno moški ednina rodilnik 1435
prednjemunedoločeno moški ednina dajalnik 205
prednjinedoločeno moški ednina tožilnik določno3202
prednjeganedoločeno moški ednina tožilnik 37
prednjemnedoločeno moški ednina mestnik 1903
prednjimnedoločeno moški ednina orodnik 1868
 
prednjanedoločeno moški dvojina imenovalnik 190
prednjihnedoločeno moški dvojina rodilnik 3
prednjimanedoločeno moški dvojina dajalnik 220
prednjanedoločeno moški dvojina tožilnik 39
prednjihnedoločeno moški dvojina mestnik 126
prednjimanedoločeno moški dvojina orodnik 526
 
prednjinedoločeno moški množina imenovalnik 1192
prednjihnedoločeno moški množina rodilnik 1836
prednjimnedoločeno moški množina dajalnik 126
prednjenedoločeno moški množina tožilnik 447
prednjihnedoločeno moški množina mestnik 1014
prednjiminedoločeno moški množina orodnik 291
 
prednjanedoločeno ženski ednina imenovalnik 4781
prednjenedoločeno ženski ednina rodilnik 1849
prednjinedoločeno ženski ednina dajalnik 37
prednjonedoločeno ženski ednina tožilnik 1699
prednjinedoločeno ženski ednina mestnik 2706
prednjonedoločeno ženski ednina orodnik 684
 
prednjinedoločeno ženski dvojina imenovalnik 38
prednjihnedoločeno ženski dvojina rodilnik 1
prednjimanedoločeno ženski dvojina dajalnik 12
prednjinedoločeno ženski dvojina tožilnik 8
prednjihnedoločeno ženski dvojina mestnik 0
prednjimanedoločeno ženski dvojina orodnik 160
 
prednjenedoločeno ženski množina imenovalnik 920
prednjihnedoločeno ženski množina rodilnik 820
prednjimnedoločeno ženski množina dajalnik 30
prednjenedoločeno ženski množina tožilnik 219
prednjihnedoločeno ženski množina mestnik 292
prednjiminedoločeno ženski množina orodnik 233
 
prednjenedoločeno srednji ednina imenovalnik 574
prednjeganedoločeno srednji ednina rodilnik 960
prednjemunedoločeno srednji ednina dajalnik 66
prednjenedoločeno srednji ednina tožilnik 852
prednjemnedoločeno srednji ednina mestnik 240
prednjimnedoločeno srednji ednina orodnik 973
 
prednjinedoločeno srednji dvojina imenovalnik 0
prednjihnedoločeno srednji dvojina rodilnik 0
prednjimanedoločeno srednji dvojina dajalnik 0
prednjinedoločeno srednji dvojina tožilnik 16
prednjihnedoločeno srednji dvojina mestnik 0
prednjimanedoločeno srednji dvojina orodnik 134
 
prednjanedoločeno srednji množina imenovalnik 342
prednjihnedoločeno srednji množina rodilnik 661
prednjimnedoločeno srednji množina dajalnik 3
prednjanedoločeno srednji množina tožilnik 507
prednjihnedoločeno srednji množina mestnik 463
prednjiminedoločeno srednji množina orodnik 68Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek