..a2 ž. prip. obr.  

  1. 1. člov. 'vršilka' príča, čvêka, čénča
  2. 2. 'dejanje' béra, péka, zmága
  3. 3. 'rezultat dejanja' péka, zaséda; ignoránca, reprezentánca
  4. 4. 'nosilnica lastnosti' brizgálna; dominánta, konstánta; diagonála
  5. 5. 'lastnost' arogánca, dekadénca, elegánca
  6. 6. 'skupno ime' déca, gospôda; kerámika, klásika, periódika
  7. 7. 'prostor, mesto' filozófska, Štájerska
  8. 8. člov. 'ženski par moškemu' soséda; Andrêja, Fránca, TónaVir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek