ávdio.. [ijo] prvi del podr. zlož. (ȃ) |slušno| ávdiovizuálen Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek