avdio.. [ijo] prvi del podr. zlož.  |slušno| avdiográm, avdiokaséta, avdiométer Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek