bíti2 sem [] nedov. si je, sva sta sta, smo ste so (í), ; poudarjeno sèm sì jè, svà stà stà, smò stè sò (ə̏ ȉ ȅ, ȁ, ȍ ȅ ȍ);  bódi -te in -íte (ọ́; ȋ);  bíl -à -ó in -ò (ȋ ȁ ọ̑; ȋ ȁ ȍ),  bilí in -ì -è -à (ȋ; ȉ ȅ ȁ); ; prihodnjik bom boš bo, bova bosta, pokr. bota, bosta, pokr. bota, bomo boste, pokr. bote, bodo, knj. pog. bójo, zastar. bodem itd., poudarjeno bóm itd., zastar. bódem itd.;  bom bil  bom:  (ọ̑; ọ̑); ; pogojnik bi --, poudarjeno bì (ȉ); ; nikalno nísem []  nísi ní itd. (í);  ne bóm itd. ;  nê bi (é) in ne bì; preteklik sem/si/je ... bil, sedanji pogojnik bi bil za vse tri os. ; ; pri tvorbi zloženih oblik drugih glagolov in naklonov zveza sem/si/je ... + opisni deležnik na -l izraža preteklost, zveza sem/si/je ... bil + opisni deležnik na -l predpreteklost, zveza bom/boš/bo ... + opisni deležnik na -l prihodnost, zveza bi za vse tri os. + opisni deležnik na -l sedanjo pogojnost, zveza bi bil za vse tri os. + opisni deležnik na -l preteklo pogojnost :  sem delal, sem bil storil, bom delal, bi delal; bi bil delal; v zvezi pomožnik glag. biti + sam. beseda/prid. beseda/povdk. imajo oblike sedanjika prvotne časovne in naklonske vrednosti ; ; enako velja za trpnik :  sem kovač/vesel/tiho/spoštovan  

 1. I. kot polnopomenski glag. 
  1. 1. 'obstajati, živeti': Ali je kje izhod; Izhoda ni; Bil je kralj, ki je imel tri sinove; Red mora ~; s prid. izrazom količine Kupcev je bilo dosti; poud. Kar je, je |Nič se ne da spremeniti| Kako si Kako se imaš:
  2. 2. 'nahajati se': Oče je doma; Očeta ni doma; Oče ni doma, ampak v mestu; s prid. izrazom količine Za mizo je bilo pet deklet
  3. 3. 'dogajati se': V mestu bo sejem; Sejem bo; Sejma ne bo; Tedaj ni bilo vojne; Tedaj ni bila vojna, ampak mir; Zunaj je bil hud mraz
 2. II. kot pomožnik 
  1. 1. 
   1. a) sedanjik: Mož je poštenjak; Otrok je bolan; On je po očetu; Fant je ves dan tiho; Meni je umreti; Sram jo je; Ni je sram; Od vseh je spoštovan; v dvogovoru, brez določila Ali je poštena? -Je; kot del vez. zv. Pride pozno, to je ob treh zjutraj
   2. b) preteklik: Mož je bil poštenjak; Delal je štirideset let; Rože so hitro uvenele; Deževalo je tri dni; Bila je utrujena; Fant je bil tiho; Bilo je mraz; Sram jo je bilo; Ni je bilo sram; Od vseh je bil spoštovan; v dvogovoru, brez določila Si bil tam? -Sem, poud. Sem bil, poud. Bil; poud. Da mi tega nisi več naredil |Tega ne naredi več|Teta iz Zagreba je prišla k nam |je pri nas|neknj. pog. Ali ste že plačala plačali:
   3. c) predpreteklik: Ko je prišel, je bila mati že vstala; Pretepali so ga, ker jim je bil nasprotoval; kadar ni dvoumno, tudi navadni preteklik Pretepali so ga, ker jih je ozmerjal
   4. č) prihodnjik: Janez bo njen mož; Fant se bo oženil; Se bo nadaljevalo; Jutri bo snežilo; Če bo dež, ne bomo šli nikamor; Še žal ti bo; Nagrajen bo; v dvogovoru, brez določila Boš priden? -Bom; Če ti tako praviš, bo že res |izraža domnevo, verjetnost|Za ušesa te bom |izraža grožnjo|Pa naj bo po tvoje |izraža privolitev|Naj bo še tako zvit, ne bo me premagal |izraža dopuščanje|omilj.: To pa ne bo držalo |To ne drži|To boš pa popravil |popravi|
   5. d) sedanji pogojnik: Molčati bi bilo krivično; Ti bi bil lahko tiho; Bi mi dali ogenj? Vede se, kakor bi me ne poznal; Večkrat zapusti sejo, ne da bi pozdravil; v dvogovoru Ali bi jedel? -Bi; Bi zdaj lahko odšli? -Lahko; Gledališče naj bi (;  bi naj) tudi vzgajalo; knj. pog. Se je vrnil? -Ne bi vedel mogoče: ne vem: omilj. Rekel bi, da se motite |Motite se|omilj. Delat bi šel, ne pa da postopaš |pojdi|omilj. Ali bi že nehali klepetati |Nehajte klepetati|Jesenice so premagale Olimpijo,  da bi nato izgubile s slabšim moštvom nato pa izgubile:
   6. e) pretekli pogojnik: On bi ti bil posodil, pa ni imel denarja; Ko bi se bil hotel učiti, bi bil šolo izdelal; kadar ni dvoumno, tudi sedanji pogojnik Ko bi se hotel učiti, bi šolo izdelal
   7. f) velelnik: Ne bodi len; neobč.: Naprej moramo, pa bodi še tako nevarno naj bo: Bodi tako ali drugače, zadevo moramo razčistiti naj bo:
  2. 2. s predl., za izražanje prehodnosti: biti ob koga/kaj Krava je bila ob mleko |je izgubila mleko|biti proti komu/čemu ~ ~ vsem in vsemu |nasprotovati|biti za koga/kaj ~ ~ napredek |podpirati|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek