Bósna -e ž, zem. i. (ọ̑) |pokrajina v Bosni in Hercegovini|: v ~i 

bósenski -a -o [] in bosánski -a -o (ọ̑; á; ȃ)

Bósenc -nca [] in Bosánec -nca z -em preb. i. (ọ̑; á; ȃ)

Bósenka -e [] ž, preb. i. (ọ̑)

Bósenčev -a -o [] (ọ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek