BSE BSE-ja tudi BSE -- [beesé -êja in bəsəé -êja tudi beesé in bəsəé] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ẹ̑ ȇ; ẹ̑; ẹ̑) |goveja spongiformna encefalopatija|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek