Collège de France -- ~ ~ [koléž də fráns] m, stvar. i. (ẹ̑ ȃ) |francoska visoka šola|: študirati na ~ ~ ~ Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek