Cyranó de Bergerác -ja ~ -a [sirano də beržerak] m, prva enota s -em oseb. i. (ọ̑ ȃ) |oseba iz Rostandove komedije|

 Cyranódebergerácov -a -o (ọ̑ȃ) ~e drame drame Cyranoja de Bergeraca:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek