d2 -- in d d-ja [dé in dé -êja] m, druga oblika z -em (ẹ̑; ẹ̑ ȇ) glasb. |ton|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek