D- [] prvi del podr. zlož. (ẹ̑) D-dúr, D-vitamín; D-vitamínski; prim. D1 Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek