de fácto [fak] ozirn. prisl. zv. (ȃ) lat. cit. dejansko: ~ ~ odloča sam Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek