degolíst -a m, člov. (ȋ) |privrženec de Gaulla|

degolístka -e ž, člov. (ȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek