dególovec -vca z -em člov. (ọ̑) |privrženec de Gaulla|

dególovka -e ž, člov. (ọ̑)

dególovčev -a -o (ọ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek