de iúre [ju] ozirn. prisl. zv. (ȗ) lat. cit. pravno: priznati kaj ~ ~ Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek