dez.. [poudarjeno déz-] varianta predp. de..  |raz..| dezinficírati, dezodorírati, dezavuírati; deziluzíja Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek