dolgotrájen -jna -o [u̯g] -ejši -a -e (á; ȃ; á; ȃ) ~ dež 

dolgotrájnost -i [u̯g] ž, pojm. (á; ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek