drevoréd -a in drevorèd -éda (ẹ̑; ȅ ẹ́) hoditi po ~u; kostanjev ~ Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek