drogírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; drogíranje (ȋ) omamiti, omamljati; koga/kaj z/s čim ~ ljudi s kemičnimi sredstvi 

drogírati se -am se (ȋ) knj. pog. uživati mamila:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek