..e5 -eta m. prip. obr., člov. Jóže, Tóne, Véle; 'ljubkovalnost' síne Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek