Édinburg -a m, zem. i. (ẹ̑) |glavno mesto Škotske|: v ~u 

édinburški -a -o (ẹ̑)

Edinburžàn -ána in Edinburžán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)

Edinburžánka -e ž, preb. i. (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek