Glásgow -a [ov-] m, zem. i. (ȃ) |škotsko mesto|: v ~u 

glásgowski -a -o (ȃ)

Glásgowčan -a m, preb. i. (ȃ)

Glásgowčanka -e ž, preb. i. (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek