glúh -a -o tudi glúh -a -ó; glúšji (ȗ ú ȗ; ȗ ú ọ̑; ȗ) ~ človek; poud.: ~ telefon |ki ne dela|~ udarec |top|~a noč |tiha, mirna|redk. ~o klasje prazno, jalovo: biti ~ na levo uho; poud. gluh za koga/kaj ~ ~ nasvete |ne poslušati jih|~ ~ bolečino |neobčutljiv, brezčuten|

glúhi -a -o (ú) ~ naboj 

glúhi -ega m, člov. (ú) zavod za ~e 

glúhost -i tudi gluhóst -i ž, pojm. (ú; ọ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek