govedáriti -im nedov. govedárjenje (á ȃ) neobč. |pasti govedo|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek