grléti -ím nedov. gŕli -íte, -èč -éča; -èl/-él -éla; grlênje; (-èt/-ét) (ẹ́ í) Golobi, grlice ~ijo Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek