Íkar -a m, im. tudi Íkaros oseb. i. (ȋ) |grška bajeslovna oseba|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek