izvréči -vŕžem dov. izvŕženje; drugo gl. vreči (ẹ́ ȓ) koga/kaj ~ hrano iz želodca |izbruhati|poud.: ~ fanta na naboru |ne sprejeti ga za nabornika|~ pijanca iz svoje srede |izločiti|vet. Krava je izvrgla |izgubila tele|

izvréči se -vŕžem se (ẹ́ ȓ) redk.: Govedo, krompir se ~e |se izrodi|Les se ~e |skrivi|poud. izvreči se v kaj Oblast se je izvrgla v tiranstvo |se je spremenila|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek