júnker -ja z -em člov. (ú) |pruski veleposestnik; gojenec vojaške šole v carski Rusiji|

júnkerjev -a -o (ú)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek