Karavánke -ánk ž mn., zem. i. (ȃ) |slovensko-avstrijsko gorovje|: in na ~ah 

karavánški -a -o (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek