kazuístika -e ž, pojm. (í) |nauk; način utemeljevanja dejstev|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek