Konstantinópel -pla m, zem. i. (ọ́) Istanbul: v ~u 

konstantinópelski -a -o [] (ọ́)

Konstantinópelčan -a [] m, preb. i. (ọ́)

Konstantinópelčanka -e [] ž, preb. i. (ọ́) prim. Bizanc, Carigrad Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek