konstituírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; konstituíranje (ȋ) publ. kaj ~ upravni odbor |uradno oblikovati|

konstituírati se -am se (ȋ) publ. kaj ~ ~ ~ narod s svojo državo izoblikovati se:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek