Ljubéčna -e ž, zem. i. (ẹ̑) in na ~i 

ljubéčenski -a -o [čə] in ljubéški -a -o (ẹ̑; ẹ̑)

Ljubečàn -ána in Ljubečán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)

Ljubečánka -e ž, preb. i. (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek