Lópe de Véga -ja ~ -e in Lópe de Véga -ja ~ -a m, prva enota z -em oseb. i. (ọ̑ ẹ̑; ọ̑ ẹ̑) |španski pesnik in dramatik|

 Lópedevégov -a -o (ọ̑ẹ̑) Lópedevégin -a -o (ọ̑ẹ̑)~e pesmi pesmi Lopeja de Vege:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek