Madríd -a m, zem. i. (ȋ) |glavno mesto Španije|: v ~u 

madrídski -a -o (ȋ)

Madrídčan -a m, preb. i. (ȋ)

Madrídčanka -e ž, preb. i. (ȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek