nabesedíčiti -im dov. -en -ena (í ȋ) slabš. |povedati dosti vsebinsko praznega|komu kaj Česa vsega ji ni nabesedičil 

nabesedíčiti se -im se (í ȋ) slabš. Napovedovalec se kar ni mogel nabesedičiti |nehati govoriti|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek