nabrúšen -a -o; bolj ~ (ú) ~ nož; poud. imeti ~ jezik |spretno, zbadljivo se izražati|

nabrúšenost -i ž, pojm. (ú)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek