nacúkati se -am se dov. -an -ana (ú ȗ) knj. pog., poud. |napiti se|česa ~ ~ vina 

nacúkati se ga -am se ga (ú ȗ) knj. pog., poud. |napiti se alkoholne pijače|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek