nadúšljivec -vca z -em člov. (ȗ)

nadúšljivka -e ž, člov. (ȗ)

nadúšljivčev -a -o (ȗ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek