nagovorjênec -nca z -em člov. (é)

nagovorjênka -e ž, člov. (é)

nagovorjênčev -a -o (é)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek