nagúliti se -im se dov. -il se -ila se in -íla se; nagúljenje (ú) šol. žarg. kaj ~ ~ zgodovino naučiti se:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek