nájdenec -nca z -em člov. (ȃ)

nájdenka -e ž, člov. (ȃ)

nájdenčev -a -o (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek